Програма

Откриваща церемония

08.03

YouTube

Тематична лекция

08.03

YouTube

Време за работа

от 08.03
до 11.03 07:59

София Тех Парк
"Джон Атанасов"

Полуфинали

11.03

София Тех Парк
"Джон Атанасов"

Финали

11.03

София Тех Парк
"Джон Атанасов"

Награждаване

11.03

София Тех Парк
"Джон Атанасов"